Sjómannadagsráð höfuðborgarsvæðisins voru upphaflega grasrótarsamtök sjómanna í Reykjavík og Hafnarfirði, stofnuð árið 1937, sem í dag standa að Félag skipstjórnarmanna, Félag vélstjóra og málmtæknimanna og Sjómannafélag Íslands.

Sjómannadagsráð hefur frá upphafi alfarið starfað án arðgreiðslumarkmiða og er tiltæku ráðstöfunarfé á hverjum tíma eingöngu varið til viðhalds og uppbyggingar í starfsemi og til
greiðslu fjárhagsskuldbindinga sem tengjast rekstri.

Fjórðungur hjúkrunarrýma hjá Hrafnistu
Sjómannadagsráð helgar krafta sína uppbyggingu á húsnæði og rekstri fjölbreyttrar þjónustu við eldra fólk og þjónustar á degi hverjum hátt í tvö þúsund einstaklinga í fimm sveitarfélögum.

Í því sambandi gegnir Hrafnista, dótturfélag Sjómannadagsráðs, stóru hlutverki sem leiðandi aðili í öldrunarþjónustu með  rekstri átta hjúkrunarheimila í fimm sveitarfélögum á suðvesturhorni landsins.

Þar búa alls um átta hundruð manns í rúmlega fjórðungi tiltækra hjúkrunarrýma á landinu. Auk íbúanna sækja á fjórða hundrað dagdvalargesta margvíslega þjónustu og þjálfun til Hrafnistu á degi hverjum, bæði þeir sem búa sjálfstætt á eigin heimili og íbúðarleigjendur Naustavarar, sem einnig er dótturfélag í eigu Sjómannadagsráðs.

Sléttuvegur

Afmælisfögnuður þar sem tímamótum var fagnað með harmonikkuleik.

Sjálfstæð búseta svo lengi sem kostur er
Naustavör er íbúðaleigufélag sem stofnað var árið 2001. Félagið hefur byggt á þriðja hundrað sérhannaðra leiguíbúða í Reykjavík, Kópavogi og Hafnarfirði í næsta nágrenni við
Hrafnistuheimilin. Þjónustumarkmið Naustavarar er að veita íbúum aðgang að margvíslegri afþreyingu og tómstundum, fjölbreyttum þjónustumöguleikum og öruggu umhverfi
til búsetu á efri árum.

Með því leitast Sjómannadagsráð við að gera hverjum og einum kleift að halda áfram sjálfstæðri búsetu svo lengi sem kostur er með þeim úrræðum sem standa til boða hjá
félagsþjónustu sveitarfélaga og heilbrigðisþjónustu opinberra aðila.

Vinsældir leiguíbúðanna hafa aldrei verið meiri en um þessar mundir, en upplýsingar um helstu kosti þeirra má nálgast á Naustavör.is.

Meðal stærstu vinnustaða
Sjómannadagsráð hefur í áratugi þróað starfsemi sína í takti við breytilegar og vaxandi kröfur samfélagsins um fjölbreytt búsetuúrræði eldra fólks.

Því felst þjónusta Sjómannadagsráðs ekki aðeins í því að veita þeim hjúkrunarþjónustu sem þurfa á varanlegri umönnun á hjúkrunarheimili að halda, heldur einnig og ekki síður í því markmiði að gera eldra fólki kleift að búa lengur í sjálfstæðri búsetu.

Í heild búa um þrettán hundruð manns á Hrafnistuheimilunum átta og í leiguíbúðum Naustavarar, sem njóta fjölbreyttrar og að verulegu leyti sérhæfðrar þjónustu sautján hundruð starfsmanna, jafnt faglærðra sem ófaglærðra. Eru starfsstöðvar Sjómannadagsráðs því sem heild meðal fjölmennustu vinnustaða landsins.

Sléttuvegur

Nýtt fjölbýlishús Naustavarar við Sléttuveg.

Fjórir lífsgæðakjarnar Sjómannadagsráðs
Lífsgæðakjarni er hugtak yfir heildstæða hugmyndafræði sem Sjómannadagsráð hefur þróað undanfarna áratugi, en fékk ekki sérstakt heiti fyrr en nýlega. Lífsgæðakjarni
nær yfir húsnæði, aðbúnað og þjónustu þar sem eldra fólk hefur aðgang að starfsemi sem eykur lífsgæði fólks sem nýtur þjónustunnar. Hann samanstendur af hjúkrunarheimili, leiguíbúðum og þjónustumiðstöð.

Með virku samstarfi þeirra sem þar búa, starfa eða sækja þangað þjónustu verður til kjarni með fjölbreyttri þjónustu, sem stuðlar að auknu öryggi, félagstengslum, meiri vellíðan og almennt auknum lífsgæðum eldra fólks. Sjómannadagsráð starfrækir í dag fjóra lífsgæðakjarna á höfuðborgarsvæðinu; við Boðaþing í Kópavogi, Hraunvang í Hafnarfirði og við Laugarás og Sléttuveg í Reykjavík.

Með nýju samkomulagi sem Sjómannadagsráð og Hrafnista hafa gert við Reykjavíkurborg um að taka að sér ábyrgð á sjálfseignastofnuninni Skógarbæ opnast tækifæri til að þróa fimmta lífsgæðakjarnanum við Skógarbæ, þar sem veitt verði fjölþætt þjónusta við aldraða í samstarfi við Reykjavíkurborg.

– bv

Greinin er úr Sjómannadagsblaðinu 2022. Hægt er að opna allt blaðið í PDF-útgáfu HÉR.